• بیمه سامان

  بیمه یعنی آسایش
 • بیمه سامان

  بیمه آسایش و راحتی
 • بیمه سامان

  بیمه یعنی طراوت زندگی
 • بیمه مسافرتی سامان

  سفر را سامان لازم است
menu
سوالات متداول
درخواست خرید بیمه درمان تکمیلی

بیمه نامه درمان تکمیلی

در بیمه های درمان سامان، شما با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌ های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت. بیمه نامه درمان گروهی جزء بیمه های اشخاص می باشد که شرکت ها و سازمانها برای پوشش هزینه های درمان کارکنان خود آن را درخواست می دهند. در واقع شما با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌ های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت. مدت بیمه ‌نامه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی، یک سال است. معمولاً تاریخ سررسید هم دقیقاً همان ساعت و روز، در سال آینده خواهد بود.

ویژگی متقاضیان بیمه نامه درمان تکمیلی

موارد تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی

پوشش‌های اصلی در بیمه‌نامه درمان تکمیلی شامل این موارد است :

موارد خارج از پوشش بیمه درمان تکمیلی

به طور کلی قرارداد درمان تکمیلی دو نوع استثناء دارد :