• بیمه سامان

  بیمه آسایش و راحتی
 • بیمه سامان

  بیمه یعنی طراوت زندگی
 • بیمه مسافرتی سامان

  سفر را سامان لازم است
 • بیمه سامان

  بیمه یعنی آسایش
menu
سوالات متداول
محاسبه و خرید آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

پزشکان نیز همچون سایر حرفه های موجود در جامعه در معرض اشتباهات حرفه ای همچون اشتباه درتشخیص، تجویز دارو و درمان بیمار قرار دارند لیکن از آنجائی که پزشکان به طور مستقیم با سلامتی و جان انسانها در ارتباط هستند معمولا خطاهای این عزیزان آثار و پیامدهای بسیار ناگواری به همراه دارد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی و کاهش استرس شغلی جامعه پزشکی دارد.

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت، و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند. تعهدات این بیمه نامه شامل دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی بیمار است که پزشک بر اساس رای مراجع ذیصلاح مسئول پرداخت آنها شده باشد. هرچند در صورت وجود اسناد و مدارک و اثبات یا احراز مسئولیت پزشک از نظر شرکت بیمه امکان پرداخت خسارت بدون رای دادگاه نیز وجود دارد. تعهد این بیمه نامه مربوط به حوادث و اتفاقاتی خواهد بود که در طول مدت بیمه نامه رخ داده باشد منوط به اینکه حداکثر پس از چهار سال از تاریخ پایان بیمه نامه به شرکت بیمه اعلام شده باشد.

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

توضیح 1 :

با توجه به افزایش سالیانه مبلغ دیه توصیه می گردد مبلغ تعهد بیمه نامه خود را بر اساس پیش بینی دیه سال های آینده خریداری کنید.

توضیح 2 :

در صورت داشتن بیمه نامه تخفیف عدم خسارت به شرح زیر روی حق بیمه های جدول فوق اعمال خواهد شد :