• بیمه سامان

  بیمه یعنی آسایش
 • بیمه سامان

  بیمه یعنی طراوت زندگی
 • بیمه سامان

  بیمه آسایش و راحتی
 • بیمه مسافرتی سامان

  سفر را سامان لازم است
menu
سوالات متداول
محاسبه و خرید آنلاین بیمه مسئولیت پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پیرا پزشکان

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پیرا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند. بیمه مسئولیت پیراپزشکان دیه ناشی از فوت و نقص عضو زیان دیده و همچنین هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی زیان دیده را که بیمه گذار بر اساس رای مراجع ذیصلاح قضایی مسئول جبران آنها شناخته شده است را پرداخت می کند. هرچند که در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر امکان پرداخت خسارت قبل از صدور رای دادگاه نیز وجود دارد.

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان بر اساس نوع تخصص و سقف تعهد بیمه نامه تعیین می گردد.

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :