• بیمه سامان

  بیمه آسایش و راحتی
 • بیمه سامان

  بیمه یعنی طراوت زندگی
 • بیمه سامان

  بیمه یعنی آسایش
 • بیمه مسافرتی سامان

  سفر را سامان لازم است
menu

4. تایید اطلاعات

3. ثبت سابقه

2. انتخاب تخصص

1. ورود اطلاعات

خرید و محسابه آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران

پر کردن تمام فیلدها اجباری است.

نام :
نام خانوادگی :
موبایل :
کد ملی :
استان :
شهر :
عنوان شغلی :
واحد شغلی :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
بیمه نامه سال قبل :
شماره بیمه نامه :
تاریخ انقضا :
بیمه گذار محترم ، بیمه نامه شما با سرمایه 360.000.000 تومان درتمامی ماههای عادی و حرام صادر میگردد.
نام :
نام خانوادگی :
موبایل :
کد ملی :
استان :
شهر :
عنوان شغلی :
واحد شغلی :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
بیمه نامه سال قبل :
شماره بیمه نامه :
تاریخ انقضا :
مبلغ قابل پرداخت :
3،560،000 ریال